پرفروشترین پکیج آموزشی

پکیج آموزش گام به گام مهاجرت تحصیلی به کشور آلمان برای دانشجویان و مشاوران

فراهم کردن پیش نیازهای جهت اقدام در اخذ پذیرش از دانشگاه های آلمان تا آموزش چگونگی اخذ پذیرش ( ثبت نام در دانشگاه ها ) و در انتها اقدام جهت مصاحبه در سفارت و موفقیت قطعی در اخذ ویزای تحصیلی آلمان

کسب درآمد

نگارش رزومه و انگیزه نامه تحصیلی و کاری

کارشناسان ما در خصوص نحوه صحیح نگارش رزومه و انگیزه نامه ، دو مقاله آموزشی تهیه و در اختیار شما عزیزان قرارداده تا شما با یادگیری کامل آنها بتوانید بهترین رزومه و انگیزه نامه را برای خود آماده کنید و نکته جالب توجه این است که حتی با یادگیری این دو موضوع می توانید کسب و کاری موفق و پر درآمد را در همین راستا برای خود مهیا کنید و خود شما به عنوان یک نگارشگر موفق در این زمینه فعالیت و کسب درآمد کنید .

نگارش رزومه تحصیلی و کاری

نگارش رزومه تحصیلی و کاری

نگارش رزومه تحصیلی و کاری بر طبق معیارهای مورد تائید از سوی سفارتخانه ها ، دانشگاه ها و کارفرماها

نگارش انگیزه نامه تحصیلی و کاری

نگارش انگیزنامه تحصیلی و کاری

نگارش انگیزنامه تحصیلی و کاری بر طبق معیارهای مورد تائید از سوی سفارتخانه ها ، دانشگاه ها و کارفرماها

درخواست تعیین وقت برای تایید مدارک و مصاحبه از سفارت آلمان

کارشناسان ما در خصوص نحوه اخذ نوبت برای تایید مدارک و مصاحبه از کنسولگری آلمان در تهران ، دو مقاله آموزشی تهیه و در اختیار شما عزیزان قرارداده تا شما عزیزان با یادگیری کامل آنها بتوانید برای هر یک از موارد به صورت آنلاین اقدام و موفق به دریافت نوبت از سفارتخانه شوید ، نکته جالب توجه و شایان ذکر این است که حتی با یادگیری این دو موضوع می توانید کسب و کاری موفق و پر درآمد را در همین راستا برای خود مهیا کنید و خود شما به عنوان یک واسته موفق در این زمینه برای اشخاصی که به هر دلیل به لحاظ زمانی و یا موارد دیگر شرایطی را ندارند که بتوانند خودشان اقدام کنند ، فعالیت و کسب درآمد کنید .

درخواست تعیین وقت جهت مصاحبه در سفارت آلمان

درخواست تعیین وقت جهت تایید مدارک در سفارت آلمان