تحصیلات‌ پیش‌ دانشگاهی

تحصیلات‌ در انگلستان‌ از پنج‌ سالگی‌ آغاز می‌شود و طی‌ یک‌ دوره‌ پنج‌ ساله‌ ابتدایی‌ کودکان‌ با محیط‌ و نحوه‌ آموزش‌ و شرایط‌ محل‌ تحصیل‌ آشنا شده‌ و وارد دوره‌ متوسطه‌ می‌شوند که‌ روابط‌ منظم‌تری‌ دارد. این‌ دوره‌ با شرکت‌ در امتحانات‌ مربوطه‌ و اخذ گواهینامه‌ General Certificate Secondary Education) G.C.S.E) پایان‌ می‌پذیرد. کسانی‌ که‌ مایل‌ به‌ ادامه‌ تحصیل‌ در مراکز آموزش‌ عالی‌ هستند، باید پس‌ از گرفتن‌ گواهینامه‌ G.C.S.E دوره‌ موسوم‌ به ‌A-Level را طی‌ دو سال‌ با موفقیت‌ بگذرانند. نمرات‌ این‌ دروس‌ به‌ درجات ‌A,B,C,D,E تقسیم‌ می‌گردد و کسانی‌ که‌ حداقل‌ دو درس‌ A-Level آنها در سطح ‌A,B,C باشد، می‌توانند وارد دانشگاه‌ شده‌ و برای‌ دوره‌ Bachelor ادامه‌ تحصیل‌ دهند. افرادی‌ که‌ نمرات‌ دروس‌ آنان ‌D و E باشد وارد دوره‌های‌ پایین‌تر H.N.D می‌شوند یا در مراکز آموزش‌ عالی‌ با کیفیت‌ پایین‌تر تحصیل‌ می‌کنند.

‌‌تحصیلات‌ دانشگاهی

برای‌ ورود به‌ دانشگاه‌های‌ انگلستان‌ گذراندن‌ موفقیت‌آمیز امتحانات ‌A-Level حداقل‌ در دو درس‌ الزامی‌ است. دارندگان‌ دیپلم‌ دبیرستان‌ از بیشتر کشورها نیز برای‌ ورود به‌ دانشگاه‌های‌ انگلستان‌ باید امتحانات‌ فوق‌ را بگذرانند. البته‌ طی‌ سالیان‌ گذشته‌ در مواردی‌ دانش‌آموزان‌ سال‌های‌ آخر کالج‌ها و دبیرستان‌های‌ جامع‌ از طریق‌ تکمیل‌ برگ‌ مخصوص‌ و جایابی‌ مرکز گزینش‌ دانشگاهی‌ (UCAS) مجوز ورود به‌ دانشگاه‌ها را یافتند. بدین‌ صورت‌ که ‌UCAS مکاتبات‌ لازم‌ را با دانشگاه‌های‌ انتخابی‌ انجام‌ داده‌ و پس‌ از مدتی‌ متقاضیان‌ واجد شرایط‌ را به‌ دانشگاه‌ معرفی‌ می‌کند و دانشگاه‌ نظرات‌ خود را در مورد عدم‌ پذیرش، پذیرش‌ بدون‌ قید و شرط‌ و یا پذیرش‌ با شرط‌ نمره‌ در دروس‌ مخصوص‌ و مصاحبه‌ اعلام‌ می‌کند. در صورتی‌ که‌ نمرات‌ دانشجو از حد نصاب‌ لازم‌ کمتر باشد، دانشگاه‌ در ضمن‌ مصاحبه‌ با دانشجو مشکل‌ را رفع‌ یا او را به‌ دانشگاه‌ها یا کالج‌های‌ دیگر معرفی‌ می‌کند. داوطلبان‌ بالای‌ ۲۳ سال‌ در صورت‌ داشتن‌ سابقه‌ کاری‌ مرتبط‌ با رشته‌ می‌توانند بدون‌ پشت‌ سر نهادن‌ دوره‌های‌ A-Level به‌ عنوان ‌Mature Student وارد دانشگاه‌ شوند.

نحوه‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌

 1. مدارک ‌BTEC Higher, HD, HNC, HND و کلیه‌ مدارک‌ با ۲ یا ۳ سال‌ تحصیل‌ که‌ منجر به‌ اخذ مدرک ‌Bachelor نمی‌شود بعد از دیپلم‌ دبیرستان، کاردانی” ارزشیابی‌ می‌شود.

تبصره: مدرک ‌Diploma in Art & Design و دیگر دیپلم‌های‌ هنری‌ با توجه‌ به‌ شرط‌ ورودی‌(داشتن‌ ۴ درس ‌GCSE یا Foundation Course یکساله) و طول‌ مدت‌ تحصیل‌ سه‌ ساله، “کاردانی” در رشته‌ مربوط‌ ارزشیابی‌ می‌شود.

 1. مدارک‌ ذکر شده‌ در بند یک‌ به‌ همراه Diploma یک سال‌ تحصیل‌ یا (Post Gradute Diploma (PGD در مجموع، “کارشناسی” ارزشیابی‌ می‌شود.
 2. مدرک PGD بعد از کارشناسی‌ فقط‌ صحت‌ صدور صادر می‌شود.
 3. مدارک MEng چهارساله تمام وقت با ارائه دیپلم ۱۲ ساله دبیرستان یا مدارک پیش دانشگاهی ایران و یا معادل آن “کارشناسی” ارزشیابی می شود.
 4. مدارک MEng پنج ساله تمام وقت با ارائه دیپلم ۱۲ ساله دبیرستان یا مدارک پیش دانشگاهی ایران و یا معادل آن “کارشناسی ارشد” ارزشیابی می شود.
 5. مدارک Master By Course با شرط‌ داشتن‌ کارشناسی، “کارشناسی‌ ارشد” ارزشیابی‌ می‌شود.
 6. مدرک Master By Research با شرط‌ داشتن‌ کارشناسی، “کارشناسی‌ ارشد” ارزشیابی‌ می‌شود.
 7. مدارک M.Phil در صورت انجام یک سال تحصیل (پژوهش) بعد از دوره کارشناسی ارشد و یا دو سال تحصیل (پژوهش) بعد از دوره کارشناسی و ارائه پایان نامه به ماخذ کارشناسی ارشد قابل بررسی و ارزشیابی می باشد.

تبصره: دوره M.Phil نباید به صورت همزمان با دوره های دیگر طی شده باشد و پروژه انجام شده برای دوره مذکور باید صرفا برای همین دوره و مستقل از سایر دوره ها باشد.

 1. مدرک ‌Architecture Diploma با دو سال‌ تحصیل‌ بعد از B.A یا معادل‌ آن‌ در معماری، “کارشناسی‌ ارشد” ارزشیابی‌ می‌شود.
 2. مدارک ‌Ph.D با شرط‌ داشتن‌ مدرک‌ کارشناسی‌ ارشد، “دکترا” ارزشیابی‌ می‌شود.

تبصره۱: در صورتی‌ که‌ مدارک‌ دکترا بدون‌ تحصیل‌ در مقطع‌ کارشناسی‌ ارشد(Master) و پس‌ از دریافت‌ مدرک‌ کارشناسی‌(Bachelor) اخذ شده‌ باشد، در ذیل‌ ارزشنامه‌ جمله‌ “این‌ تحصیلات‌ پس‌ از اتمام‌ دوره‌ کارشناسی‌ انجام‌ شده‌ است قید می‌شود.

تبصره۲: مدارک تحصیلی مقطع دکتری کشور انگلستان که بدون گذراندن دوره کارشناسی ارشد و پس از اتمام دوره کارشناسی اخذ شده باشد (چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از اول سپتامبر ۲۰۱۰ باشد) قابل بررسی و ارزشیابی نیست و صرفاً در صورت داشتن کارشناسی ارشد قابل بررسی و ارزشیابی است.

تبصره ۳: مدارک‌ حرفه‌ای‌ که‌ بدون‌ تحصیل‌ دانشگاهی (آکادمیک) اخذ شده‌ باشد در هیچ‌ کدام‌ از رشته‌ها ارزشیابی‌ نمی‌شود.

 1. مدارک‌ دانشگاه‌ آزاد انگلستان ‌(Open University) فقط‌ در دوره‌ (Bachelor) کارشناسی‌ (رشته‌های‌ غیر فنی) با شرط‌ داشتن‌ دیپلم‌ دبیرستان‌ و ارائه‌ گواهی‌ شرکت‌ در جلسات‌ حضوری‌ سالیانه، همتراز دانشگاه‌ پیام‌ نور قابل‌ ارزشیابی‌ است‌ و در ارزشنامه‌ عبارت (نیمه‌ حضوری) ذکر می‌شود.

دوره‌های‌ تحصیلی

 1. دوره‌های‌ هنری‌ و حرفه‌ای‌ منتهی‌ به مدرک HNC, HND, College Diploma یا Higher Diploma از دوره‌هایی‌ هستند که‌ پس‌ از دو یا سه‌ سال‌ تحصیل‌ به‌ دلیل‌ شرط‌ ورود آسان‌تر یا A-Level با نمره‌ تقریبی ‌E و D طی‌ می‌شود.
 2. Bachelor: با سه‌ سال‌ تحصیل‌ یا چهار سال‌ تحصیل‌ با کار توأم‌ (Sandwich Course) است. البته‌ داوطلبین‌ بدون‌ دارا بودن‌ نمره A-Level می‌توانند در برخی‌ از دانشگاه‌ها دوره ‌Bachelor را به‌ شرط‌ پشت‌ سر نهادن‌ یک‌ سال‌ ابتدایی‌ (Foundation Year) آغاز کنند که‌ در مجموع‌ این‌ دوره‌ چهار سال‌ تحصیلی‌ است. مدرک‌ دوره‌ Bachelor به‌ دو نوع Honours وOrdinary تقسیم‌ می‌شود و مدرک ‌Honours خود به‌ چهار نوع ‌Second 1 (and 2), First و Third تقسیم‌ می‌شود. بدیهی‌ است‌ که‌ مدرک‌ Honours – First بالاترین، وOrdinary پایین‌ترین‌ سطح‌ را دارد. دوره‌های Bachelor چهار سال‌ تحصیلی‌ و Sandwich Course، علاوه‌ بر سه‌ سال‌ تحصیل، کار نظارت‌ شده‌ در کارخانه‌ را به‌ همراه‌ دارد که‌ معمولاً‌ به‌ صورت‌ دو شش‌ ماه‌ یا یک‌ سال‌ کارورزی‌ بین‌ سال‌های‌ تحصیل‌ است. این‌ دوره‌ جنبه‌ عملی‌ یا کاربردی‌ و حرفه‌ای‌ دارد و امکان‌ اشتغال‌ بیشتری‌ را فراهم‌ می‌آورد.
 3. (Post Gradute Diploma (PGD: که‌ اخذ آن‌ بعد از گذراندن‌ دوره‌های ‌HD, HNC, HND در دانشگاه‌های‌ کشور انگلستان‌ میسر است. این‌ دوره‌ می‌تواند اولین‌ مرحله‌ از سیر تحصیلی‌ دوره‌ Master نیز باشد.
 4. Master: برای ورود به‌ این‌ دوره‌ امتحانی‌ صورت‌ نمی‌گیرد، بلکه‌ با توجه‌ به‌ نمرات‌ دوره‌ Bachelor، مصاحبه‌ و نظر معرف‌ها، دانشجو پذیرفته‌ می‌شود.

این‌ دوره‌ به‌ دو صورت‌ ارائه‌ می‌گردد: الف‌ – درس‌ و پژوهش‌(By Course) ب‌با پژوهش‌ .(By Research) در حالت‌ اول‌ دانشجو پس‌ از شش‌ ماه‌ حضور در کلاس‌ و موفقیت‌ در امتحانات، پژوهش‌ کوتاه‌ مدتی‌ را انتخاب‌ می‌کند که‌ پس‌ از دفاع‌ موفقیت‌آمیز از آن، به‌ دریافت‌ مدرک‌Master نایل‌ می‌شود. اخیراً‌ نظام‌Modular نیز معرفی‌ شده‌ است. در این‌ نظام‌ (Modular) دانشجو حق‌ انتخاب‌ نوع‌ کلاس‌های‌ درسی‌ را دارد و با انتخاب‌ حدود ۵-۶ Modul که‌ هر کدام‌ در حد سه‌ واحد است، تحصیل‌ آغاز می‌شود و سپس‌ انجام‌ پژوهشی‌ مد نظر قرار می‌گیرد. این‌ دوره‌ معمولاً‌ یک‌ سال‌ طول‌ می‌کشد و شروع‌ آن‌ از اکتبر هر سال‌ است.
در حالت ‌By Research کلاس‌ درسی‌ در کار نیست‌ و تنها کار پژوهشی‌ ارایه‌ می‌شود و طول‌ آن‌ معمولاً‌ دو سال‌ است. این‌ دوره‌ می‌تواند همچون‌ دوره‌ دکترا در اکتبر، ژانویه‌ و آوریل‌ آغاز شود.

 1. (Master of Engineering (MEng:
  شامل ۴ یا ۵ سال تحصیل پس از دوره متوسطه می باشد. این دوره با تاکید بر کار گروهی به منظور ارتقای توانمندی های صنعتی داتشجویان ارائه می گردد. در این دوره دانشجو باید در سال های اول و دوم تحصیل معدل مناسب کسب نماید تا بتواند دوره MEng را ادامه دهد. در غیر این صورت دوره را ۳ ساله به پایان برده و مدرک BEng دریافت می نماید.

تفاوت اصلی دوره های ۴ و ۵ ساله به شرح زیر می باشد :

۱-۵ تعداد واحدهای گذرانده شده: به این صورت که در دوره ۵ ساله بیشتر و عمیق تر گذرانده می شود.
۲-۵ نوع پروژه انجام شده: در دوره ۴ ساله پایان نامه ارائه نمی شود و فقط یک Disertation که مشابه گزارش کار آزمایشگاهی است توسط دانشجو ارائه می شود ولی در دوره ۵ ساله دانشجویان حدود یک سال در صنعت بر روی یک پروژه به عنوان پروژه فارغ التحصیلی کار می کنند که در نهایت منجر به ارائه یک پایان نامه می گردد.

 1. M.Phil: این‌ دوره‌ اولین‌ مرحله‌ دوره‌ دکترا (Ph.D) است، اما به‌ صورت‌ مستقل‌ نیز بعد از دوره‌های ‌Bachelor یا Master در بعضی‌ از دانشگاه‌ها و رشته‌ها ارائه‌ می‌شود
 2. PhD: این دوره‌ منحصراً‌ با پژوهش‌ است‌ و در این‌ پژوهش‌ باید مجهولی‌ کشف، یا موضوع‌ جدیدی‌ در یکی‌ از رشته‌های‌ علوم‌ ارایه‌ شود. مدت‌ متوسط‌ این‌ دوره‌ سه‌ سال‌ است‌ و در بعضی‌ موارد برای‌ بالا بردن‌ توان‌ نظری‌ دانشجو چند درس‌ یا سمینار نیز ارائه‌ می‌شود

در نظام‌ تحصیلی‌ انگلستان‌ اخذ مدرک ‌Ph.D. مستقیماً‌ پس‌ از دوره ‌Bachelor نیز ممکن‌ است، که‌ در این‌ صورت‌ بایستی‌ وضعیت‌ علمی‌ کاملاً‌ مطلوبی‌ داشته‌ باشد.

تبصره: مدرک دوره ph.D (چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از اول سپتامبر ۲۰۱۰ باشد) صرفاً در صورت داشتن مدرک Master قابل بررسی و ارزشیابی است.

هزینه زندگی در انگلستان : …

این پکیج در حال حاضر قابل ارائه نمی باشد

ما در پکیج خودآموز مهاجرت تحصیلی به کشور انگلستان ، ( فراهم کردن پیش نیازهای اقدام جهت اخذ پذیرش از دانشگاه های انگلستان ) تا آموزش چگونگی اخذ پذیرش ( ثبت نام در دانشگاه ها ) و در انتها اقدام جهت مصاحبه در سفارت و اخذ ویزای تحصیلی انگلستان را به شما عزیزان آموزش می دهیم . ( شایان ذکر است که در این پکیج تمامی اطلاعات مورد نیاز در خصوص این گونه مهاجرت شامل شرایط تحصیل ، امتیازات در نظر گرفته شده از طرف دولت به دانشجویان مهاجر ، اطلاعات از کلیه هزینه های تحصیل و زندگی ، چگونگی تهیه محل اسکان ، اطلاع از فروشگاه های مختلف و رستورانها ، اطلاع از مکانهای گردشگری و تفریحی ، مراکز درمانی و … به شما عزیزان ارائه خواهد شد . )